September 26, 2013

kursus ternakan ikan ketutu

Satu kursus akan di jalankan pada 9 November, 2013 tentang teknik ternakan ikan ketutu dan lain  lain ikan air tawar di pusat ternakan kami di Kg Bukit Kecik, Simpor, Tikam Batu, Sg Petani.

Pendaftaran di buka sekarang. Sila lihat blog tentang kursus untuk cara mendaftar.

ikan sangkar

Salam ,

Salah satu kerja di sangkar ialah memantau keadaan sangkar ia itu sama ada pukat bocor atau tidak. Lebihan makan yang di beri pada ikan akan jatuh keatas pukat dan ketam akan makan sisa sisa ini termasuk tali pukat.

 

 
 
Kebocoran pukat akan membuat ikan terlepas keluar. Rugi lah be!