April 22, 2011

cara menyaring ikan ketutu

Ikan yang telah dikumpulkan akan di saring mengikut sais kepala ikan. Ikan akan keluar dari alat saringan dan tidak boleh masuk semula. Alat saringan yang saya ada ialah dari sais 1mm ke sais 10 mm yang di buat dari aluminium.
benih ikan yang sudah di saring.

saringan 5mm

saringan 7 mm


eof
No comments: