July 1, 2011

kolam fiber.

salam,

untuk menyediakan tapak adalah lebih baik gunakan resin tanpa lilin sebab ialah lebih melekat pada tapak kolam. ini di ikuti oleh finishing mengunakan resin dengan lilin bercampur talkum powder supaya lantai tidak melekit.

salam

No comments: