May 19, 2013

projek baru

Rangka dangau dah siap.

Kayu bakau yang akan di buat sauh untuk sangkar dan dangau.

No comments: