December 2, 2015

fish id

salam,

Untuk mengesahkan data kadar pembesaran ikan yang di ternak,  kami telah menanam chip penanda pada ikan yang guna untuk sampling. Sais ikan yg di gunakan ialah ikan yang telah mempunyai berat 200 gram dan induk yg berat antara 650-800gm Tiga kumpulan ikan yang di ternak ialah didalam kolam tanah, kolam fiber, dan dalam sangkar.


 
 
 
Peralatan yg perlu ialah chip, alatan pengimbas chip, timbang, pengukur, jarum memasukkan chip ke dalam ikan, ubat anti septic acriflavin, dan ais sebagai pelali.  Untuk semua ikan, berat badan, panjang dan jantina direkodkan dan di padankan kepada nombor chip yang di pasang pada ikan.
 
eof

No comments: