September 10, 2019

Fishbreeding

 Salam.

Asas kepada pembenihan ikan ialah penyedian makanan hidup untuk rega ikan yang baru menetas. Selalunya penternak menggunakan zoo plankton (kutu air) dan phyto plankton (plankton tumbuhan) sebagai makanan asas untuk rega. Zoo plankton ini pula memakan bakteria untuk hidup. plankton mempunyai pelbagai sais dan jenis. yg paling kecil yang saya guna ialah rotifer bersais ss dan L.r berjalan sangat perlahan dan senang di tangkap oleh anak ikan.  Pada peringkat kedua, saya menggunakan copepod sebab makanan. Size rotifer bergantung kepada kemasinan air dan boleh di tangkap menggunakan tapis bersais 40 micron.


eof

No comments: