July 1, 2015

saringan ikan ketutu

salam,

Setiap 75 -90 hari kami akan membuat saringan ke atas ikan ketutu di dalam kolam fiber. Hari ini kami menjalankan saringan ikan dari fua unit kolam. Pada bulan April lepas, sejumlan ikan bersaiz 2-3 inci telah di masukkan ke dalam kolam kolam ini. Antara sop yg perlu di ikut ialah

1. membanjirkan longkang

2. memilih pukat tadahan ikan

3. pilihan alatan saringan

4 penyediaan kolam saringan


Ikan yang telah di saring akan di masuk kan kedalam kolam mengikut sais. Terdapat beberapa ekor ikan bersais nala atau besar berlebih bersais 6 inci sementa purata ikan bersais 4 -5 inci sahaja.

eof

No comments: